ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมพร้อมคณะฯ ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (รอบที่ ๑) เขตตรวจราชการที่ ๑๗ พื้นที่จังหวัดตาก

4 ก.พ. 2562 10:16 น.

     เมื่อวันที่ ๒๙-๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและคณะฯ ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (รอบที่ ๑) เขตตรวจราชการที่ ๑๗ พื้นที่จังหวัดตาก ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก (หลังเก่า) ชั้น ๒ ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม นอกจากนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเรือนจำกลางตาก และศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแม่ท้อ