สยจ.ตาก ให้คำปรึกษาทางกฎหมายกรณีเกี่ยวกับการจ้างทำของแก่ประชาชนผู้เข้ารับบริการ ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก

4 ก.พ. 2562 10:13 น.

      เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก โดยนายยงยุทธ ธรรมนิตยางกูร ยุติธรรมจังหวัดตาก มอบหมายให้นิติกร กลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ ให้คำปรึกษาทางกฎหมายกรณีเกี่ยวกับการจ้างทำของแก่ประชาชนผู้เข้ารับบริการ จำนวน ๑ ราย ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก (หลังเก่า) ชั้น ๒ ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก