สยจ.ตาก ร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในโครงการ "พัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ" ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

17 ม.ค. 2562 15:48 น.

      วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม "พัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ" ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก กระทรวงยุติธรรม ร่วมเป็นวิทยากรกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และวิทยากรจากบริษัท ทีโอที จำกัด (สาขาตาก) อบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม