สยจ.ตาก จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

17 ม.ค. 2562 15:37 น.

      เมื่อวันที่ ๑๕ ม.ค.๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้ นายวรานนท์ ยิ้มมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัดตาก (กพยจ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานยุติธรรมจังหวัดตากและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมแบบบูรณา ณ ห้องประชุมสายประทีป ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น ๔ ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก