สยจ.ตาก ให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนกรณีเกี่ยวกับการละเมิดทางแพ่ง

9 ม.ค. 2562 09:41 น.

      เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก โดยนายยงยุทธ ธรรมนิตยางกูร ยุติธรรมจังหวัดตาก มอบหมายให้นิติกร กลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ ให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนกรณีเกี่ยวกับการละเมิดทางแพ่ง จำนวน ๑ ราย ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก (หลังเก่า) ชั้น ๒ ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก