สยจ.ตาก ให้คำปรึกษาทางกฎหมายกรณีเกี่ยวกับที่ดิน

9 ม.ค. 2562 09:29 น.

      เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก โดยนายยงยุทธ ธรรมนิตยางกูร มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมาย คลีนิคยุติธรรม ให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนผู้เข้ารับบริการ ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก (หลังเก่า) ชั้น ๒ ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ดังนี้

      ๑. ให้คำปรึกษาทางกฎหมายกรณีเกี่ยวกับที่ดิน จำนวน ๑ ราย