ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมพร้อมคณะฯ ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (รอบที่ ๑) เขตตรวจราชการที่ ๑๗ พื้นที่จังหวัดตาก

ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมพร้อมคณะฯ ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรณ...

เมื่อวันที่ ๒๙-๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและคณะฯ ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (รอบที่ ๑) เขตตรวจราชการที่ ๑๗ พื้นที่จังหวั...

สยจ.ตาก ให้คำปรึกษาทางกฎหมายกรณีเกี่ยวกับการจ้างทำของแก่ประชาชนผู้เข้ารับบริการ ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก

สยจ.ตาก ให้คำปรึกษาทางกฎหมายกรณีเกี่ยวกับการจ้างทำของแก่ประชาชนผู้เข้า...

เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก โดยนายยงยุทธ ธรรมนิตยางกูร ยุติธรรมจังหวัดตาก มอบหมายให้นิติกร กลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ ให้คำปรึกษาทางกฎหมายกรณีเกี่ยวกับการจ้างทำของแ...

สยจ.ตาก ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตากดำเนินการตามโครงการ "โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์" ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อ.เมืองตาก จ.ตาก

สยจ.ตาก ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตากดำเนินการตามโครงการ "โรงเรี...

เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก โดยนายยงยุทธ ธรรมนิตยางกูร ยุติธรรมจังหวัดตาก มอบหมายให้นิติกร กลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ ร่วมกับพนักงานคุมประพฤติ กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กร...

สยจ.ตาก ร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในโครงการ "พัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ" ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

สยจ.ตาก ร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในโครงการ "พัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสา...

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม "พัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชา...

สยจ.ตาก ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดตากร่วมกิจกรรม“รวมพลังประชารัฐทำความสะอาด” ระยะที่2 ตามพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบ (ตั้งแต่หน้าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตากจนถึงโรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์)

สยจ.ตาก ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดตากร่วมกิจกรรม“รว...

เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดตาก อันประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้ากลุ่มงาน เจ้าหน้าที่ และจิตอาสาของหน่วยงานเรือนจำกลางตาก สถานพินิจแ...

ประชาสัมพันธ์

คนจนไม่ต้องร้องไห้ กองทุนยุติธรรมช่วยได้

ภาพกิจกรรม

  • ตรวจเยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังหิน วันที่ 17 ธ.ค. 61
  • ตรวจเยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลไม้งาม วันที่ 11 ธ.ค. 61
  • ตรวจเยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลหนองบัวใต้ วันที่ 3 ธ.ค. 61
  • ตรวจเยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลน้ำรึม วันที่ 26 พ.ย. 61
  • ตรวจเยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโป่งแดง วันที่ 12 พ.ย. 61
  • ตรวจเยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแม่ท้อ วันที่ 5 พ.ย. 61